Obchodní podmínky

Mezi firmou Kleinod (jako pronajímatelem) a nájemcem je uzavřena nájemní smlouva dle § 2201 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 sb.

  1. Pronajímatel poskytne k užití předmět nájmu za úhradu poplatku na sjednanou dobu nájmu. Nájemní smlouva je platná pouze pro uvedeného nájemce. Další pronájem nebo předávání třetí osobě není dovoleno. Nájemce se při převzetí předmětu nájmu přesvědčil, že neexistuje žádná závada, což stvrdil svým podpisem.
  2. Poplatek obsahuje, jak náklady na vyčištění předmětu nájmu, tak po jeho vrácení. Náklady na úpravu šatů a obleků nese nájemce dle krejčovského ceníku.
  3. Nájemce ručí za předmět nájmu od jeho převzetí až do jeho vrácení. V případě poškození nebo zničení předmětu nájmu, které znemožní jeho další využití, uhradí nájemce jeho aktuální hodnotu.
  4. Při uzavření smlouvy je splatných 50% z celkové částky, zbývající část je splatná při převzetí pronajaté věci. Předmět nájmu se vrací bez vyčištění, jež bude zajištěno pronajímatelem. Změny a úpravy na pronajaté věci nejsou nájemci povoleny. Nájemce je povinen bez vyzvání oznámit pronajímateli poškození vzniklá během pronájmu.
  5. Při zrušení rezervace nevzniká v žádném případě nárok na vrácení složené zálohy.
  6. Při neočekávaném zničení smluvně vázaného předmětu nájmu v době mezi uzavřením smlouvy a termínem vypůjčení se pronajímatel zavazuje nabídnout nájemci náhradní řešení. Pronajímatel má povinnost o tomto nájemce neodkladně informovat. V případě že nájemce nebude s navrženým náhradním řešením souhlasit má právo odstoupit od smlouvy s vracením zálohy v plné výši.
  7. Po podpisu smlouvy obdrží nájemce jednu její kopii.
  8. Souhlasím se zpracování osobních údajů podle nové právní úpravy (GDPR) od 25.5.2018.

Další nájemní podmínky:

  • při překročení termínu vrácení pronajaté věci je pronajímatel oprávněn vystavit účet ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den po tomto termínu.
  • Místo soudní příslušnosti je Praha 2

 

Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace